Contactpersonen

  • Contactpersonen algemeen

Sinds 1 januari 2019 zijn in Smallingerland de gebiedteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Wmo-loket en het PING-loket samen één nieuwe organisatie: Carins. 

Voor algemene vragen ten aanzien van het beleid, de organisatie en vragen m.b.t. pers en publiciteit:

Frontoffice Carins
Telefoon: 088 - 50 65 400
Mail: contact@carins.nl 
Website: www.carins.nl 

  • Contactpersonen scholen

Met vragen over de opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van je kind kun je bellen naar 088 - 5 335 300 of neem contact op met de CJG-contactpersoon op de school van je kind.

Klik hier voor een overzicht contactpersonen Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland voor het basisonderwijs in Smallingerland.

Klik hier voor een overzicht contactpersonen Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland voor het voortgezet onderwijs in Smallingerland.

Hulp nodig of vragen?