Bijeenkomst tegen kindermishandeling

Kindermishandeling

De startbijeenkomst ‘Verbind voor het kind’ op woensdag 29 november jl. in Drachten was bijzonder geslaagd. Op uitnodiging van wethouder Jeugd en Ambassadeur tegen Kindermishandeling Pieter van der Zwan en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland kwamen ruim 70 deelnemers bespreken hoe signalen van mishandeling kunnen worden herkend.

Op dinsdagavond 13 februari a.s. is de (vervolg)bijeenkomst 'Verbind voor het kind'. U bent van harte welkom om verder mee te denken over een manier van werken, waarbij er samen een vuist gemaakt wordt tegen kindermishandeling.

De gratis bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in Poppodium Iduna, Oliemolenstraat 16 in Drachten. Iedereen die zich hard wil maken tegen kindermishandeling is van harte welkom, ook wanneer u niet aanwezig was bij de startbijeenkomst.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 9 februari a.s. via Nina Wijma, e-mail: n.wijma@smallingerland.nl.

De sleutel tot succes
In de vervolgbijeenkomst 'Verbind voor het kind' gaan de deelnemers op zoek naar de sleutel tot succes naar wat werkt bij de aanpak tegen kindermishandeling. Bij kindermishandeling wordt meestal gedacht aan slaan en blauwe plekken. Maar ook pesten, kleineren, dreigen met geweld of onvoldoende aandacht of verzorging geven is kindermishandeling. Net als seksueel misbruik of getuige zijn van huiselijk geweld. Jaarlijks hebben meer dan 100.000 kinderen in Nederland te maken met kindermishandeling. Variërend van lichte tot zware mishandeling. Jaarlijks sterven er 50 kinderen aan kindermishandeling. Dit is één kind per week (bron website Veilig Thuis Fryslân).

Verbind voor het kind
Onder leiding van een drietal begeleiders gaan de deelnemers tijdens de vervolgbijeenkomst 'Verbind voor het kind' op interactieve manier aan de slag. De begeleiders zijn Atsje Rol-Boersma, beleidsmedewerker Gemeente Smallingerland, Jacobien Lugtenborg, Veilig Thuis Fryslân en Grietje Leijendekker, aandachtfunctionaris Kindermishandeling. De avond start met een toelichting op de rol van Veilig Thuis en op die van de gebiedsteammedewerkers in Smallingerland. Daarna wordt er gekeken of er een werkvorm te bedenken is waarbij iedereen die zich hard wil maken tegen kindermishandeling in verbinding staat. Verbinding is nodig om samen een vuist kunnen maken. Dat verdient tenslotte ieder kind.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland is een samenwerkingsverband tussen organisaties die met kinderen en jongeren van 0-23 jaar werken. Bij het CJG kunnen (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Bij vragen of hulp over vermoedens van kindermishandeling staan de medewerkers van het gebiedsteam klaar. Het CJG is bereikbaar via www.cjgsmallingerland.nl, telefoonnummer 088- 5 335 300 of via e-mail gebiedsteam@smallingerland.nl. Alledaagste tips zijn te vinden op de Facebookpagina.

Burgemeester als Last Resort
Burgemeester Tom van Mourik heeft als burgervader de functie van last resort. Kinderen die misbruikt of mishandeld worden en verder nergens naar toe kunnen mogen altijd bij hem aankloppen om hulp te krijgen.