Boekje 'Kunnen we bij jou' over vluchtelingkinderen

Boekje 'Kunnen we bij jou'

Wethouder Van der Horst reikt boekje over vluchtelingkinderen uit

Op woensdag 29 maart om 9.30 uur reikt wethouder Jos van der Horst samen met uitgeverij Apples en Oranges Kids het boekje 'Kunnen we bij jou?" van Hiltje Vink uit op basisschool De Meander, Flevo 194 in Drachten. De wethouder leest een stukje uit het boek voor in groep 6. Daarna praat hij met de leerlingen over wat kinderen die gevlucht zijn  allemaal meemaken.

Samen met schrijfster Hiltje Vink heeft uitgeverij Apples en Oranges Kids het boekje uitgebracht. Het verhaal gaat over twee vluchtelingkinderen die nu in Nederland wonen. Ze zijn niet bekend met de Nederlandse taal en cultuur. 'Kunnen we bij jou' is geschikt om lezen voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Vanaf deze leeftijd krijgen kinderen het besef wat vluchtelingkinderen allemaal meemaken en hebben meegemaakt. Alle basisscholen in Smallingerland krijgen het boekje 'Kunnen wij bij jou'. Het boekje helpt de leraren om samen met de leerlingen een gesprek te hebben over dit onderwerp. Gemeente Smallingerland ondersteunt dit initiatief en draagt € 2000 bij in de kosten die gedekt zijn binnen het budget Asielzoekerscentrum.


Boekbeschrijving

Vluchtelingkinderen hebben veel meegemaakt. Daarnaast kennen zij de school niet, de stad/het dorp niet, de cultuur niet en spreken zij de taal niet. Toch is het voor deze kinderen van groot belang dat zij zich welkom en veilig voelen op school.
Dat kan eigenlijk pas goed als de autochtone kinderen zich realiseren wat vluchtelingkinderen allemaal meemaken en hebben meegemaakt.
Daarom is er dus dit boekje “Kunnen we bij jou”. Het is een handvat om met deze problematiek bezig te zijn in de klas.

Het boekje vertelt eerst het verhaal van Esra en Ahmed, die beiden op een andere manier naar Nederland zijn gekomen.
Maar ook de lastige dingen waar ze tegenaan lopen als ze denken al veilig te zijn. Daarna volgt een inleefspel en lesmateriaal om er in de groepen een dagdeel mee bezig te zijn. Tenslotte is er de rubriek vraag en antwoord, omdat goede informatie discriminatie voorkomt en acceptatie bevordert.

Dit is het boek van Ahmed, die zo mooi kan vertellen en van van Esra, die prachtig kan tekenen. Zij zaten eens, samen op de Saad al-Ansari school in Aleppo en zouden later als zij groot zouden zijn samen een boek maken. Een boek waar je blij van werd.

Dit is hun eerste boek. Esra en Ahmed zijjn nog niet groot en hun boek is geen blij boek geworden. Toch hopen zij dat jij het wilt lezen, zodat je zult begrijpen wat het is om asiel te moeten zoeken. Eigenlijk zeggen zij: In ons land is oorlog, wij zijn daar niet meer veilig. Kunnen we bij jou?