BSO in sportparken

friends

De gemeente heeft onlangs een vergunning verleend aan 'Stichting Kinderopvang Vandaag' voor de vestiging van buitenschoolse opvang (BSO) op 4 sportparken in de gemeente. De locaties voor BSO zijn gevestigd aan de:

1. Gauke Boelensstraat 101, Drachten (vv Drachten)
2. Healwei 2a, Opeinde (vv ONT)
3. Jouke Jochemswei 5, Boornbergum (sportpark Kamslach)
4. Folgeren 10a, Drachten (tennisclub DLTC)

Optimaal gebruik BSO is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Zij verblijven in de kantines en/of de bestuurskamers van de sportclubs. Die ruimtes worden daarvoor geschikt gemaakt. Uiteraard maken de kinderen ook gebruik van de buitenterreinen. De BSO is vijf dagen in de week geopend vanaf 13.30 uur (op woensdag en vrijdag vanaf 12.00 uur) tot 18.30 uur. Tijdens de schoolvakanties gelden verruimde openingstijden van 7.30 uur tot 18.30 uur. Door BSO te vestigen op sportparken kunnen de terreinen optimaal benut worden. Sportactiviteiten op het terrein zijn namelijk op weekdagen vooral in de avonduren. Niet voor niets is het al langer een landelijke trend dat sportkantines worden ingezet voor naschoolse opvang.