Centrum voor Jeugd en Gezin verder onder naam Carins!

Carins moeder met kind

Sinds 1 januari zijn in Smallingerland de Gebiedsteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Wmo-loket en het PING-loket samen één nieuwe organisatie: Carins!

Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid van je kind(eren) kun je voortaan terecht bij Carins of kijk nog op de vertrouwde website www.cjgsmallingerland.nl. Ook blijft deze Facebookpagina van het CJG voorlopig nog actief!

Gegevens

Ons adres is (nog steeds):
Moleneind ZZ 95 Drachten.

  • Openingstijden: 08.30 tot 17.00 uur.
  • Telefoonnummer: 088 - 50 65 400
  • E-mailadres: contact@carins.nl

Meer info over Carins vind je op: www.carins.nl