FUNDAG voor jonge mantelzorgers!

Fundag jonge mantelzorgers 2018

Suppen en eilandpicknick voor jonge mantelzorgers in Smallingerland

Het Tiener- en Jongerenwerk van de M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) wil tieners en jongeren die zorgen voor een familielid met een (psychische) ziekte, handicap of verslaving in het zonnetje zetten. Op zaterdag 6 juli a.s. organiseren zij daarom een gratis FUNDAG voor jonge mantelzorgers uit Smallingerland. Samen gaan de jongeren bij de Leyen in Rottevalle tussen 13.00 tot 17.00 uur een uur suppen. Daarna varen ze naar een eilandje voor een lekkere picknick. Natuurlijk is er voldoende tijd om met elkaar te chillen. Kijk op www.cjgsmallingerland.nl voor meer informatie of neem contact op met jongerenopbouwwerker Marit Schippers via tel. 06-43619083 of m.schippers@mosweb.nl. Opgeven kan tot uiterlijk maandag 1 juli 2019.

Jonge mantelzorgers

Naar schatting groeit zo’n 6 procent van de tieners en jongeren op met zorgen voor of over een familielid met een (psychische) ziekte, handicap of verslaving. Deze jonge mantelzorgers hebben niet altijd extra taken in het huishouden of bij (medische)zorg. De zorgdruk is vooral mentaal; veel verantwoordelijkheid voelen binnen het gezin of zorgen hebben over de toekomst. Eigen behoeften op de achtergrond zetten omdat de behoefte van iemand anders misschien op dat moment even belangrijker is. Het is daarom extra belangrijk dat jonge mantelzorgers goed voor zichzelf zorgen en bijvoorbeeld tijdens een activiteit kunnen sparren met jongeren die hetzelfde meemaken. Vorig jaar werden de Fundagen met groot succes in gemeente Smallingerland geïntroduceerd. De FUNDAG op zaterdag 6 juli is in samenwerking met Sup Centre Fryslân en Carins.

Carins

Sinds 1 januari 2019 zijn in Smallingerland de gebiedsteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Wmo-loket en het Ping-loket samen één nieuwe organisatie: Carins. In de gemeente Smallingerland is Carins dé plek voor iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt bij opvoeden en opgroeien, schuld en inkomen en voor wonen, welzijn en meedoen in de maatschappij. Carins is gevestigd aan het Moleneind 95 ZZ in Drachten en is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telefonisch is de organisatie bereikbaar via 088 - 50 65 400 of stuur een e-mail naar contact@carins.nl