Grote belangstelling bij Kick off Samen voor zero tolerance

Samen voor zero tolerance

Op dinsdag 2 oktober jl. was in Poppodium Iduna de officiële Kick off om aandacht te geven aan de samenwerking tussen scholen op gebied van middelengebruik. Onder grote belangstelling onthulde wethouder Piet de Ruiter het nieuwe logo voor de gezamenlijke aanpak 'Samen voor zero tolerance'. Dit deed hij samen met Roy Croezen, de winnaar van de logo-ontwerpwedstrijd. Vervolgens trad Theater Smoar op met indrukwekkende de voorstelling 'De la Noya'. Als blijk van verbinding is het logo op een koffer ondertekend door vertegenwoordigers van de scholen, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), GGD Fryslân, gemeente Smallingerland en Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS). Deze "inspiratiekoffer" reist een jaar langs alle schoollocaties om gevuld te worden met activiteiten, tips en ervaringen over genotmiddelengebruik.

Samen voor zero tolerance

Scholen in Smallingerland accepteren geen middelengebruik. Toch is geen enkele school vrij van het gebruik van middelen zoals alcohol, roken en drugs. Om verder te kijken dan het eigen school(plein) is er voor gekozen om de krachten te bundelen. De scholen voor voortgezet onderwijs en het mbo in Smallingerland werken op dit gebied samen met gemeente, ouders, bedrijven, instellingen en andere partners. Dit doen de scholen vanuit de aanpak 'Samen voor zero tolerance', waarmee ze de komende jaren inzetten op het terugdringen van gebruik en schadelijke effecten van middelen onder jongeren.

Logo Samen voor zero tolerance

Logo voor gezamenlijke aanpak

Voor de zomervakantie is een oproep aan leerlingen gedaan om een logo voor 'Samen voor zero tolerance' te ontwerpen. Unaniem besloot de jury dat het ontwerp van Roy Croezen, leerling van het Singelland Het Drachtster Lyceum, het winnende logo moest worden. Het onthullen van het nieuwe logo bij de Kick off maakte onderdeel uit van het officiële startmoment voor de samenwerking 'Samen voor zero tolerance'. De vertegenwoordigers van de scholen en de overige organisaties hebben een gevelbordje met het logo meegekregen om op school of organisatiegebouw op te hangen. Daarnaast is met de Kick off het startsein gegeven voor de verschillende activiteiten op gebied van genotmiddelengebruik die de scholen tijdens de Week van de Opvoeding (1 t/m 7 oktober) en in de weken daarna organiseren.

Theater Smoar over 'De La Noya'

Tijdens de kick off trad Theater Smoar op met de voorstelling 'De la Noya'. De La Noya (DLN) is een nieuwe hype onder jongeren. Het middel zorgt ervoor dat je lef krijgt, dat je grenzen vervagen en dat je dingen doet die je nooit hebt durven doen. Tijdens de act werden de jongeren meegenomen in de verschillenden onderwerpen zoals groepsdruk, groepsnorm en opkomen voor jezelf. De acteurs zorgden ervoor dat het muisstil was in de volle zaal.

Tijdens de Week van de Opvoeding 2018 organiseren de scholen van het middelbaar en voortgezet onderwijs in Smallingerland allerlei activiteiten op gebied van genotmiddelengebruik, zoals alcohol, roken en drugs.