Kindpakket om mee te kunnen doen

Swim

1 op de 9 kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Op deze wijze kunnen zij volwaardig deel blijven nemen aan de maatschappij.

De fondsen uit het kindpakket dragen onder andere bij aan: 

  • schoolreisjes
  • schoolspullen
  • contributies voor de sportvereniging
  • sportattributen
  • culturele activiteiten zoals muziek- of dansles

Het Kindpakket is ontstaan door een samenwerking tussen verschillende organisaties; Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds.

Kindpakket gemeente Smallingerland 

Het kindpakket is een budget voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Het budget bedraagt €300,- per jaar. Vanuit dit budget kunt u allerlei activiteiten laten betalen die te maken hebben met 'meedoen'. Het gaat dan om meedoen aan schoolse activiteiten, aan sport of aan culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een voetbalclub, muziekles en een schoolreisje. Klik hier voor meer informatie.