Kookclub Eat&meet

Kookclub Eat &meet

Er is nog plek bij de Kookclub Eat&meet in Drachten voor jongeren tussen 12 en 16 jaar!

Op donderdagmiddag 5 april start vanaf 16.30 uur de Kookcursus voor jongeren tussen 12 en 16 jaar, van elk leerniveau met als doel dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten. De groep is niet groter dan 10 personen.

Brownies & Downies stelt hun keuken en kok beschikbaar op donderdagavond. De cursus bestaat uit 10 lessen van 15 euro per les, waar alle aspecten van eten koken aan de orde komen. De snijtechnieken, verschillende kookstijlen en ook hygiëne is belangrijk. Natuurlijk worden ook zelf geproefd en gezellig samen gegeten. Het is wel de bedoeling om alle tien lessen in totaal te volgen, als een complete cursus op donderdagavond vanaf 16.30 uur.

Voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen kan deze kookcursus gesubsideerd worden door het Jeugd Cultuur Fonds. Meer informatei hierover is te krijgen door een mail te sturen naar smallingerland@jeugdcultuurfonds.nl

Info en opgave voor de kookcursus kan via tel. 0512 - 776361 (graag voor 3 april).