Maatwerk

Jongeren

Maatwerk is een dienstverlening voor jongeren tussen de 12 en de 25 jaar die om diverse redenen wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het doel is om de jongeren zo vroeg mogelijk een steuntje in de rug te geven, waardoor het beste in de jongere naar boven wordt gehaald en de zelfredzaamheid wordt vergroot. Maatwerk doet dit door jongeren één op één te koppelen aan een volwassen vrijwilliger. Samen trekken zij gedurende een jaar met elkaar op en ondernemen activiteiten op basis van een hulpvraag en/of interesses. Hierbij staat de eigenheid en gelijkwaardigheid van de jongere centraal waarbij de jongere de regie en verantwoordelijkheid over zijn eigen leven heeft.

Klaar voor de start?

Een jongere kan via verschillende manieren bij Maatwerk terecht komen. Bijvoorbeeld via de tiener- en jongerenwerkers van M.O.S., of door andere organisaties waarbij te denken valt aan onderwijs, politie, jeugdzorg, etc. Een jongere kan zichzelf ook aanmelden.

Aanmelding gebeurt altijd op vrijwillige basis.

Kennismaking

Een medewerker van Maatwerk neemt contact op met de jongere om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt er aan de jongere uitgelegd wat Maatwerk inhoudt en wordt er in kaart gebracht wat de hulpvraag is en wat de ambities van de jongere zijn.

De Klik

De match tussen de jongere en de vrijwilliger wordt door een medewerker van Maatwerk gemaakt op basis van de informatie uit het kennismakingsgesprek. Er wordt een afspraak gemaakt waarbij de jongere en de vrijwilliger kennis met elkaar kunnen maken. Is er een goede klik, dan worden er vervolg afspraken gemaakt.

Lets Go!

De jongere en de vrijwilliger spreken samen af hoe ze de hulpvraag van de jongere aan gaan pakken. Wat ze willen gaan doen en wat ze hiervoor nodig hebben. De vrijwilliger wordt begeleid door een medewerker van Maatwerk.

Finish

Na een jaar wordt het Maatwerk traject samen met de jongere en vrijwilliger geëvalueerd en afgerond. Een medewerker van Maatwerk is bij dit evaluatiegesprek aanwezig. Indien verdere ondersteuning gewenst is, wordt dit opgepakt door M.O.S.

Aan Maatwerk zijn geen kosten verbonden!

Voor meer informatie: 
Amanda Bies
a.bies@mosweb.nl 
06-43807579