Model in ontwikkeling voor aanpak overgewicht en obesitas

Onderzoek

Kinderen met overgewicht of obesitas hebben baat bij goede ondersteuning en zorg. Dat vraagt om betrokkenheid van zorg- en wijkprofessionals, maar samenwerking blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Er is behoefte aan een model waarmee de lokale partijen beter kunnen samenwerken. Gemeente Smallingerland is samen met zeven andere Nederlandse gemeenten als proeftuin gestart om landelijk een model te ontwikkelen. De uitvoering van dit proeftuinenproject is opgenomen in het programma Care for Obesity (C4O) van de Vrije Universiteit Amsterdam, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Acht proeftuinen
Overgewicht is een complex probleem, waarbij het nodig is om te kijken naar de leefomgeving van het kind en het gezin. Goede ondersteuning en zorg die aansluit bij de thuissituatie is essentieel om deze kinderen een optimale kans te geven gezond op te groeien. Liefst niet in het ziekenhuis maar dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving. Dat is het uitgangspunt van de gemeentelijke proeftuinen. Sinds 1 februari 2017 bouwen de acht proeftuinen gezamenlijk aan een landelijk samenwerkingsmodel dat eind 2018 klaar moet zijn. De proeftuinen zijn Almere, Amsterdam, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Zaanstad en Smallingerland. De stappen die de afgelopen jaren in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch zijn gemaakt vormen een goede basis voor het maken van een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas en hun gezin.

In de lokale proeftuinen doen alle partijen mee die belangrijkzijn voor het uitvoeren van een goede aanpak. Dit zijn organisaties zoals de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen maar ook professionals uit het sociale domein zoals pedagogen en professionals uit de jeugdhulpverlening.

Feestelijke aftrap
De feestelijke start van het proeftuinenproject was op de conferentie NL Vitaal: samen voor een gezonde jeugd op 11 februari in Amersfoort. Minister Schippers, staatssecretaris Martin van Rijn. de wethouders van de acht gemeenten, GGD-en en zorgverzekeraars waren hierbij aanwezig. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijne en Sport (VWS), Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en NL2025. Care for Obesity werkt nauw samen met Jongeren Op Gezond Gewicht, van wie de integrale wijkgerichte JOGG-aanpak al in 119 gemeenten gebruikt wordt, waaronder  de acht gemeenten van het proeftuinenproject.