Nieuwe website adviseert ouders hoe te handelen bij koorts

Koorts

Bel 112 | Neem (nu) contact op met uw (huis)arts | Volg de adviezen. Aldus luiden de drie rubrieken van de nieuwe website Koorts bij kinderen. Op de site lezen ouders hoe te handelen bij een kind met koorts. Met behulp van een rood, oranje en groen stoplicht op de homepage kan men snel beoordelen of de situatie alarmerend is.

Ouders kunnen zeer ongerust worden als hun kind koorts heeft, vooral als de koorts hoog is. Ze gaan met het kind naar de dokter en steeds vaker ook naar de spoedeisende hulp. Meestal is de oorzaak onschuldig en worden ouders naar huis gestuurd met het advies terug te komen als de situatie verslechtert. Dat werkt niet goed, blijkt uit onderzoek door kinderartsen van Erasmus MC in Rotterdam. Stichting Kind en Ziekenhuis werkte aan het onderzoek mee.

Onzekerheid

Ouders zijn meestal niet medisch deskundig en krijgen te weinig informatie mee naar huis om de gezondheid van hun kind te kunnen beoordelen. Ze kennen de symptomen van bijvoorbeeld longontsteking, bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking niet en kunnen niet beoordelen of hun kind ernstig ziek is. Bovendien voelen sommige ouders zich in het ziekenhuis niet serieus genomen, waardoor ze een volgende keer misschien te laat medische hulp zoeken. Als een arts niet zegt welke (ernstige) ziekte hun kind in elk geval níet heeft, blijven ouders met vragen zitten en gaan ongerust naar huis.

Betere voorlichting

Die problemen kunnen ondervangen worden door betere voorlichting, is de conclusie van het onderzoek. Op basis van de resultaten is de voorlichtingssite Koorts bij kinderen ontwikkeld. Die kunnen ouders 24 uur per dag en in het weekend raadplegen, dus ook op momenten dat een vertrouwde (huis)arts niet te bereiken is. Want daar hebben ouders, blijkens het onderzoek, behoefte aan. Dankzij de site kunnen ze zich oriënteren en bijvoorbeeld tijdens contact met de weekenddienst duidelijk relevante symptomen aangeven. Daardoor voelen ouders zich rustiger en staan ze sterker in hun schoenen.

Rood, oranje en groen stoplicht

Op de site staan korte teksten over onder meer wat koorts is, hoe koorts behandeld kan worden en wat ouders zelf kunnen doen of juist beter kunnen laten. In korte filmpjes wordt bijvoorbeeld uitgelegd wanneer huiduitslag alarmerend is en hoe je dat met een eenvoudige test kunt vaststellen, maar ook hoe kinderen van verschillende leeftijden zich gedragen als ze (erg) ziek zijn. Met behulp van een rood, oranje en groen stoplicht op de homepage kunnen ouders snel beoordelen of de situatie alarmerend is. Er is ook een folder ontwikkeld die ouders mee naar huis krijgen na een bezoek aan het Erasmus MC, omdat uit het onderzoek bleek dat ze zowel digitaal als op papier geïnformeerd willen worden.

Over het onderzoek

Het totale informatiepakket van site en folder is ontwikkeld na kwalitatief onderzoek onder ouders van koortsige kinderen tot vijf jaar, die een bezoek hadden gebracht aan Erasmus MC. In een ‘focusgroepsgesprek’ onder leiding van een van de onderzoekers en een projectmanager van Kind & Ziekenhuis konden ouders vervolgens hun mening over het informatiepakket geven, hun opvattingen en kennis over koorts en antibiotica delen en hun ervaringen in het ziekenhuis nader toelichten. Daarnaast is het informatiepakket in een kwantitatief onderzoek onder 38 ouders geëvalueerd.

Verder lezen: Development and evaluation of a hospital discharge information package to empower parents in caring for a child with a fever, door Van De Maat, J.S. (Josephine S), Van Klink, D. (Daphne), Den Hartogh-Griffioen, A. (Anine), Schmidt-Cnossen, E. (Eva), Rippen, H. (Hester), A.E. Hoek (Amber), Neill, S. (Sarah), M. Lakhanpaul (Monica), H.A. Moll (Henriëtte) en R. Oostenbrink (Rianne).

Bron: kindzorg.nl