OBS De Pionier ontvangt Gezonde Schoolvignet Welbevinden

Uitreiking Gezonde Schoolvignet OBS De Pionier

Directrice Anita Beving van OBS De Pionier ontving vrijdag 21 juni jl. uit handen van wethouder Marjan Sijperda het Gezonde Schoolvignet 'Welbevinden'. Dit betekent dat de school voldoet aan de pijlers van het kwaliteitskeurmerk en zich de komende drie jaar 'Gezonde School' mag noemen. Na de onthulling van het gevelbordje door de wethouder gingen de leerlingen in groepjes uiteen voor een aantal kunstzinnige workshops. De Pionier stelt als doel te zorgen voor een fijn schoolklimaat waarin leerlingen zich prettig voelen, met plezier naar school gaan en tot betere schoolprestaties komen. In Smallingerland zet de gemeente vanuit de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) al jaren in op het onderdeel Gezonde School. Er zijn in Smallingerland al zo'n 20 scholen bezig met de Gezonde Schoolaanpak, waarvan inmiddels 13 scholen één of meerdere themacertificaten hebben gehaald.

Welbevinden op de Pionier
De Pionier is een KiVa school. KiVa is een Fins woord en betekent 'leuk, fijn!'. Hierbij staat de denkwijze 'Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd' centraal. Een preventieve aanpak helpt het beste bij het tegengaan van pesten en het versterken van de sociale veiligheid op school. Op het gebied van schoolregels gebruikt de school onderdelen van de Positive Behavior Support (PBS) methode. Leerlingen krijgen een compliment of een zichtbare beloning wanneer ze gedrag vertonen dat past binnen de gestelde gedragsregels op school. Oplossingsgericht werken en denken zijn uitgangspunten bij de PBS methode. Op een school waar kinderen zich prettig voelen zijn de leerlingen meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school.

De Pionier en haar omgeving
OBS De Pionier staat in de wijk De Venen in Drachten. In de wijk wordt gewerkt aan de Gezonde Buurt, als onderdeel van de gemeentelijke JOGG-aanpak. Voor het welbevinden van de leerlingen, het personeel en de buurtbewoners wordt er gewerkt aan een groen en duurzaam schoolterrein en een 'buiten leslokaal'.

Vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Een Gezonde School besteedt de tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. De Pionier heeft met betrekking tot het themacertificaat 'Welbevinden' alle vier pijlers van Gezonde School op orde. Deze pijlers zijn educatie, beleid, omgeving (sociaal en fysiek) en signalering. Gezonde School-thema’s zijn: Bewegen en sport, Voeding, Welbevinden, Roken en Alcohol, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Milieu en Natuur, Mediawijsheid en Hygiëne. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich drie jaar een Gezonde School noemen.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt de gemeente Smallingerland aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding en beweging op een positieve manier onder de aandacht te brengen en om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal.