Onderzoek in Fryslan Seks onder je 25e

sunset

Jongeren weten (nog) niet alles ... over seks

Friese jongeren beoordelen de informatie die ze op school over seksuele gezondheid krijgen met een laag cijfer. Er valt nog veel winst te behalen in de kennis die Friese jongeren hebben over thema’s rondom seksualiteit. Daarnaast moet het condoomgebruik onder jongeren omhoog. Dat zijn een aantal belangrijke bevindingen uit het landelijke onderzoek ‘Seks onder je 25e’.

Over het onderzoek

Seks onder je 25e is een grootschalig onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren tussen 12 en 25 jaar in Nederland. Het wordt uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met GGD ‘en. GGD Fryslân heeft gekozen voor een aanvulling binnen dit onderzoek; er zijn extra vragen gesteld aan de Friese jongeren. Zij wilde weten of de seksuele gezondheid in onze provincie afwijkt van de rest van Nederland. Daarnaast is er onderzocht of er specifieke thema's spelen op het gebied van seksuele gezondheid waar de komende jaren extra op moet worden ingezet. Ruim 800 Friese jongeren hebben aan dit onderzoek meegewerkt.

Kennis en aandacht vanuit school kan beter

De Friese jongeren geven aan dat ze over verschillende seksuele thema’s, waaronder anticonceptie, voortplanting, soa en grensoverschrijding minder informatie hebben gekregen op school dan in de rest van het land. Zij waarderen de informatie over seks op school ook laag. Jongens met gemiddeld een 5,4, meisjes met een 5,8. In Fryslân is de kennis op verschillende punten nog iets lager dan in de rest van het land. Daarom zullen we in gesprek gaan met, en ondersteuning bieden aan, het onderwijs over de invulling van het thema seksualiteit op school.

Condoomgebruik

De helft van de Friese jongeren vindt het gênant om condooms te kopen. Daarnaast blijkt zowel landelijk als in Fryslân dat jongeren die al langere tijd seks hebben met dezelfde partner en stoppen met condooms, zich niet laten testen op soa. Van de jongeren die geen relatie hadden met hun laatste sekspartner, gebruikte 49% van de Friese jongens en 58% van de Friese meisjes niet of nooit condooms. Dat kan beter en levert specifieke aanknopingspunten op voor het ontwikkelen van interventies.

Zijn er nog andere verschillen tussen Friese jongeren en de rest van het land?

In tegenstelling tot de rest van Nederland blijkt uit het onderzoek dat laagopgeleide jongeren in Fryslân niet duidelijk eerder aan seks beginnen dan hoogopgeleiden. Laagopgeleide jongeren zijn wel conservatiever in hun opvattingen over seksualiteit en negatiever over homoseksualiteit en gendernon-conformiteit, ze gebruiken relatief vaak geen anticonceptie met hun laatste partner en hebben een minder positief lichaamsbeeld. Laagopgeleide jongens doen relatief vaak aan sexting. Laagopgeleide jongeren beschikken over minder kennis dan hoogopgeleiden. Van de Friese meisjes die ooit seksuele grensoverschrijding meemaakten kreeg slechts 7% hulp van een arts of hulpverlener bij de verwerking, tegenover 19% landelijk. Seksueel grensoverschrijdend gedrag houdt in dat iemand wordt gedwongen tot het doen seksuele handelingen of seks hebben tegen de eigen wil.

Over Sense Noord-Nederland

Sense Noord-Nederland is het expertisecentrum voor seksuele gezondheid in Fryslân, Groningen en Drenthe. Dit is een samenwerkingsorganisatie van de drie noordelijke GGD-en.


Klik hier voor het Rapport Friesland 'Seks onder je 25e'