Opendag SportAnders

SportAnders

Opendag bij SportAnders op 10 mei. Start om 12:00 tot 17:00.

Over SportAnders

Bij SportAnders kunnen sporters die niet op een reguliere sportclub terecht kunnen sporten. In 2013 kwam vanuit zorgboerderij It Wolwêzen in de Knipe de vraag invulling te geven aan de sport voor de cliënten en leerlingen die daar een opleiding volgen. Lichamelijke klachten en het gevoel beperkt lichamelijk actief te zijn, was de aanleiding en daarom is toendertijd sport en beweging geïntroduceerd op It Wolwêzen.

Sindsdien heeft SportAnders in de voorbije periode een concept ontwikkeld om zoveel mogelijk sporters die niet op een reguliere sportclub terecht kunnen, wel te laten sporten. Daar waar jeugd nogal eens als “lastig” worden bestempeld, zien de coaches van SportAnders de uitdaging. Kinderen zijn niet lastig, ze worden pas lastig als ze niet begrepen worden. Natuurlijk is dit soms erg moeilijk, maar dat maakt het bij SportAnders juist ''Anders''. De coaches gaan de dialoog aan en hebben geen disciplinaire maatregelen nodig om een kind duidelijk te maken dat wat hij of zij toont aan “afwijkend” gedrag, niet passend is. Bij SportAnders mag iedereen “Anders” zijn.

De opendag

De opendag wordt gehouden op de sportvelden van Kinea. In de kantine van Kinea kunt u koffie of thee krijgen, uiteraard geheel gratis. Voor de kinderen zijn ijsjes, fruit, en limonade beschikbaar. Ook is er ruimte voor het omkleden en toilet gebruik. Tijdens de opendag staan er ook collectebussen van het fonds gehandicaptensport, door uw bijdrage kan SportAnders weer sport artikelen kopen en de kinderen nog meer diversiteit aanbieden.  

Iedereen is welkom, opgegeven kan via info@sportanders.frl.

Voor meer informatie klikt u hier