Ouderschapscursus Help mijn kind gebruikt!

Help mijn kind gebruikt
 • Zorgen om uw gebruikende kind…..?
 • Wilt u ook weten hoe drugs ruiken, eruit zien en wat ze doen?
 • Zit u ook weleens met de handen in het haar?
 • Vraagt u zich ook af, of u uw kind nog kan vertrouwen?
 • Vraagt u zich al lange tijd af of u de enige ouder bent die een gebruikende zoon/dochter heeft?

Dan is deze cursus wellicht iets voor u!

Voor wie?

De cursus is bestemd voor ouders/opvoeders die:

 • één of meerdere kinderen hebben waarbij problemen ontstaan door alcohol, drugs of gamen
 • zich hierover zorgen maken
 • hun ouderrol willen bespreken en willen oefenen met het stellen van grenzen
 • hun ervaringen willen bespreken met andere ouders.

Ons einddoel is dat u zich aan het eind van de cursus vaardiger voelt over hoe u als ouder omgaat met het middelengebruik van uw kind.

Inhoud cursus

 • Alcohol, hasj & wiet, XTC en andere drugs en de effecten
 • Waarom jongeren alcohol en drugs gebruiken
 • Wat u als ouder/opvoeder hier zelf van vindt
 • Hoe u hier als ouder/opvoeder mee om kunt gaan
 • De effecten van gokken, gamen of overmatig online

Hoe ziet de cursus er uit?

De (gratis) cursus bestaat uit 3 avonden van 2 uur.

Nu in Leeuwarden op: maandag 12, 19 en 26 juni 2017, Oostergoweg 6.

 • Tijdens de 1e avond leert u meer over de verschillende middelen en functies van gebruik.
 • Op de 2e avond gaan we in op verslavingsgedrag en bespreken we het zorgaanbod van VNN. Vervolgens is er tijd om met elkaar situaties of gebeurtenissen te bespreken die de deelnemers uit hun eigen ervaringen inbrengen.

Uw rol als ouder staat dan centraal.

 • De laatste avond gaan we oefenen aan de hand van praktijksituaties: hoe kunt u als ouder reageren op bepaalde situaties en blijft u in uw ouderrol.

In het hele programma is voldoende ruimte om vragen te stellen.

Iets voor u?

Als u geïnteresseerd bent in deze cursus, kunt u zich opgeven via het aanmeldingsformulier op:

www.vnn.nl/oudercursus. Hier vindt u ook de data, tijdstippen en locatie van de cursus.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Verslavingszorg Noord Nederland, afdeling Voorlichting & Preventie op telefoonnummer: 058 – 284 76 47