Pesten en verdediging maken populair

play

Leerlingen die pesten of juist gepeste klasgenoten verdedigen, zijn populair in de klas. Dat concludeert Rozemarijn van der Ploeg na onderzoek waarop ze 14 april promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van der Ploeg vroeg zich af waarom kinderen pesten, het voor slachtoffers opnemen of niets doen om pesten tegen te gaan. De sociale status speelt een grote rol, met name 'populair zijn'. Pesten en verdedigen worden strategisch gebruikt om populair te worden en te blijven. Het blijkt dat populaire pesters zo nu en dan van slachtoffer wisselen.

Van der Ploeg gebruikte gegevens over het KiVa-project verzameld op basisscholen in Nederland en Finland. De steungroepaanpak van het KiVa-antipestprogramma blijkt geen stand te houden op de langere termijn maar is wel effectief in het stimuleren van het verdedigen van een pestslachtoffer door anderen. Inleven in de gevoelens van het slachtoffer helpt om pestgedrag te stoppen en zorgt ervoor dat slachtoffers meer zelfvertrouwen krijgen.

Voor antipestinterventies is het essentieel om pestende kinderen te laten inzien dat zij door prosociaal gedrag ook populair kunnen worden, meent Van der Ploeg.

Klik hier voor meer informatie.