Primeur: Drachtster Lyceum haalt vignet Gezonde School' VO

Estafette vignet Gezonde School

Het Drachtster Lyceum eerste ‘Gezonde School’ VO in Friesland met twee deelcertificaten!

Het Drachtster Lyceum mag zich gedurende drie jaar 'Gezonde school’ noemen met twee deelcertificaten, ‘Sport en Bewegen’ en ‘Voeding’. Daarmee heeft de Singelland locatie de primeur in de gemeente Smallingerland én in Friesland. Op maandagmiddag 21 november ontving wethouder Marja Krans van gemeente Smallingerland het vignet van leerlingen en medewerkers die in estafette door het centrum van Drachten liepen.

Vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich drie jaar een Gezonde School noemen. Met het vignet laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door externe deskundigen zoals het Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut. “Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Het Drachtster Lyceum voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen”, aldus projectleider Jikke van der Wal. Alles over de Gezonde School is te vinden op www.gezondeschoolfryslan.nl.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt de gemeente Smallingerland aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding en beweging op een positieve manier onder de aandacht te brengen en om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland (CJG) wordt er nauw samengewerkt om ook de zorg voor kinderen met overgewicht in de gemeente te optimaliseren. Het streven is om vanuit JOGG alle activiteiten met elkaar te verbinden, te versterken en te borgen. Meer finformatie over JOGG is te vinden op www.jogg.nl