Samen in actie tegen kindermishandeling

Samen in actie tegen kindermishandeling

Ruim 50 professionals en enkele inwoners uit Smallingerland waren dinsdagavond 13 februari jl. in Poppodium Iduna aanwezig bij de vervolgbijeenkomst  'Verbind voor het kind'. Op uitnodiging van Pieter van der Zwan, wethouder Jeugd en Ambassadeur tegen Kindermishandeling, is er tijdens de bijeenkomst een vuist gemaakt tegen kindermishandeling. Dit werd symbolisch bekrachtigd door het ondertekenen van de tekst 'Samen komen wij in actie tegen kindermishandeling' op een groot canvasdoek.

Samen in actie

Met de vervolgbijeenkomst 'Verbind voor het kind' is in Smallingerland door de deelnemers een bijdrage geleverd voor een actieplan tegen kindermishandeling. In werkgroepjes is besproken wat er in de gemeente zou moeten gebeuren om een veilige omgeving voor een kind te zijn en wat nodig is om per direct zelf of in de eigen organisatie in actie te komen. Om dit kracht bij te zetten heeft Pieter van de Zwan de deelnemers aangemoedigd om zoveel mogelijk mensen in hun omgeving te vertellen over 'Verbind voor het kind'. Ook was er aandacht voor wat de taken van Veilig Thuis Friesland en de medewerkers van de Gebiedsteams Smallingerland zijn bij het signaleren van kindermishandeling of juist bij het voorkómen ervan.

Oproep: Kom ook in actie!

De volgende stap in de strijd tegen kindermishandeling in Smallingerland is het samenstellen van een werkgroep 'Verbind voor het kind'. Samen met deze werkgroep wil de gemeente een actieplan opstellen waarmee onder andere een basis gelegd kan worden voor een netwerk van ambassadeurs tegen kindermishandeling. Inwoners van Smallingerland of professionals kunnen zich opgeven als 'meedenker', ook wanneer u niet bij de bijeenkomst(en) 'Verbind voor het kind' bent geweest. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk in de Breeduit. Voor vragen kunt u terecht bij Atsje Rol-Boersma, beleidsmedewerker gemeente Smallingerland, tel. 0512-581543.