Smallingerland pakt armoede onder kinderen aan

vader zoon

Om armoede onder kinderen binnen de gemeentegrenzen aan te pakken maakt Smallingerland € 495.000 vrij. Stichting Leergeld, het Jeugdsportfond en het Jeugdcultuurfonds voeren deze aanpak gezamenlijk uit. Ouders, verzorgers en professionals kunnen door middel van een aanvraag via de website kindpakket.nl middelen aanvragen bij alle drie de fondsen.

Minimagezinnen

In Smallingerland ligt de armoedegrens relatief hoog. Maar liefst 1.500 kinderen groeien op in minimagezinnen. Kinderen in armoede kunnen vaak niet mee doen aan een sport of aan muziekonderwijs. Ook is er soms geen geld om schoolmiddelen aan te schaffen.

Kindpakket Smallingerland

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het Kindpakket Smallingerland ingesteld. Op 1 juni werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partijen ondertekend. Het Kindpakket is een samenwerking tussen gemeente Smallingerland, Stichting Leergeld Friesland-Oost, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. De fondsen werken actief samen om kinderen mee te laten doen in de samenleving. Leergeld richt zich daarbinnen op alle school-gerelateerde zaken, Jeugdsportfonds op sport en Jeugdcultuurfonds op deelname aan culturele activiteiten.

Mee doen!

Via de website www.kindpakket.nl kunnen ouders en professionals door middel van één aanvraag middelen aanvragen bij alle drie de fondsen. De fondsen zijn ieder voor zich al een aantal jaren in de gemeente actief. Na een overgangssituatie van ruim een jaar, waarin de gemeente zelf aanvragen voor het Kindpakket heeft behandeld, is er nu één gezamenlijke website: www.kindpakket.nl. Ouders/verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een laag besteedbaar inkomen kunnen aanvragen doen via de site van het Kindpakket.