Speciale app voor kinderen en ouders bij echtscheiding

Speciale app bij echtscheiding

Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn om kinderen te betrekken bij het proces dat ouders tijdens of na een echtscheiding doorlopen. Vooral als deze echtscheiding tot strijd leidt. Jeugdhulp Friesland heeft daarom 'de eilandenapp' ontwikkeld. De app maakt de wensen en zorgen van de kinderen en ouders aangaande de echtscheidingssituatie visueel. Door gebruik te maken van de app ervaren ouders dat ze de kinderen centraal dienen te stellen en dat er in het belang van de kinderen moet worden gesproken.

Eilandjes

In de app is voor ieder gezinslid een eiland. Dit eiland kan door het kind en de ouders met behulp van icoontjes en tekst gevuld worden met ‘leuke dingen,’ ‘niet leuke dingen of zorgen’ en ‘wensen.’ De app geeft zicht op de dingen die op dat moment voor het kind belangrijk zijn en waar ouders aandacht voor zouden moeten hebben. Daarnaast is het een middel voor hulpverleners om op een luchtige manier met kinderen in gesprek te gaan en kinderen vragen te stellen over hun ouders en de omgang.

Omgangscoach

Het is de bedoeling dat het kind samen met de omgangscoach de app invult. Daarna vullen de ouders de app in tijdens een gesprek met de ouderschapsmediator. Wanneer ouders en kinderen de app hebben ingevuld, is het de bedoeling dat ze dit aan elkaar gaan presenteren. De omgangscoach ondersteunt hierbij het kind, mocht het kind dit nodig hebben en wensen. De informatie die verkregen wordt uit de presentatie, wordt meegenomen in de bemiddelingsgesprekken met ouders. Ouders gaan met deze informatie aan de slag. Doordat zij weten hoe hun kinderen over de echtscheidingssituatie denken, kunnen zij door hun kinderen centraal te stellen, komen tot passende afspraken en een passende zorgregeling. Aan het einde van het traject kunnen de kinderen en de ouders opnieuw de app invullen, zodat duidelijk wordt hoe alle betrokkenen op dat moment over de situatie denken. De ingevulde app zal dan opnieuw gepresenteerd worden.

Oplossingen

De ervaring leert dat kinderen regelmatig met relatief simpele oplossingen kunnen komen voor dingen die voor ouders een zwaar discussiepunt zijn. Ook ervaren kinderen door het gezamenlijke gesprek dat het de ouders zijn die aan het werk worden gezet voor het zoeken naar oplossingen en dat dit niet de taak van kinderen is. De app geeft ouders verhelderende inzichten die ze met behulp van de ouderschapsmediator verder uit kunnen werken. Het gebruik van de app sluit aan bij kinderen. Kinderen vinden het prettig om middels de app te praten over hun gevoelens en bevindingen. Het zorgt voor een informeel karakter in een vaak ingewikkelde situatie.