Startbijeenkomst Verbind voor het kind

Startbijeenkomst Verbind voor het kind

De startbijeenkomst 'Verbind voor het kind' gaat over het signaleren en in actie komen tegen kindermishandeling. Bedoeld voor professionals, vrijwilligers en inwoners in Smallingerland die werken met kinderen of meer willen weten over kindermishandeling.

Samen willen we kijken waar we in Smallingerland meer kunnen verbinden. Hoe kunnen we mishandeling beter signaleren? Waar kunnen we samenwerken? Waar kunnen we de onmachtsituaties van ouders, verzorgers of beroepskrachten delen? Alleen door kindermishandeling bespreekbaar te maken kunnen we stappen zetten om geweld tegen kinderen te verminderen. Verbind voor het kind!

Onmacht bij het opvoeden, twijfel, kwetsbaarheid, onveiligheid, emoties, culturele opvoedingswijzen. Wat maakt het dat we signalen van kindermishandeling niet altijd herkennen of erkennen? Welke vraag zit er achter een verhaal? En wat verstaan we eigenlijk onder kindermishandeling? Of het gedrag van een volwassene kindermishandeling genoemd zou kunnen worden komt op de tweede plaats. Het is niet het uitgangspunt van je denken. Het uitgangspunt is dat een kind lijdt onder het gedrag van een volwassene. Dat gedrag zou tot kindermishandeling kunnen leiden.

Iedereen kan steun bieden aan een kind als professional, maar vooral als mens! Gecertificeerd trainer Hans Götze (Training en Advies over Opvoeden) geeft woensdag 29 november a.s. in Drachten een interactieve voorlichting waarbij hij gebruik maakt van discussie en kennisoverdracht. Ook willen we graag met u kijken naar voorbeelden van samenwerking in andere gemeenten en de mogelijkheden inventariseren voor een samenwerkingsvorm in Smallingerland.

Informatie

  • Startbijeenkomst Verbind voor het kind

  • Woensdag 29 november 2017

  • Start 19.30 – tot +/- 21.30 uur

  • Inloop vanaf 19.15 uur

  • De Graancirkel, Raadhuisplein 3, Drachten

 

Vragen en aanmelden

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ytsje Damstra, tel. 06-10972232. Aanmelden via Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland door uiterlijk maandag 27 november a.s. een e-mail te sturen naar Nina Wijma via: n.wijma@smallingerland.nl

Graag tot de 29e!

Pieter van der Zwan
Wethouder Jeugd, Ambassadeur tegen kindermishandeling

_______________________________________________


Hans Götze, trainer
www.trainingenadviesoveropvoeden.nl

Tijdens de bijeenkomst 'Verbind voor het kind' bespreek ik de signalen en het signaleren van kindermishandeling, de vormen van mishandeling, dilemma's en vooral ook hoe we van het signaleren over kunnen gaan tot actie. Ik kijk er naar uit om samen met u te bespreken hoe professionals, vrijwilligers en inwoners in Smallingerland samen een vuist kunnen maken tegen kindermishandeling. Door te verbinden kunnen we de cirkel van geweld rondom het kind doorbreken. Dat verdient ieder kind!