Verwijsindex

fam

Een verwijsindex is een informatiesysteem, waarin professionals hun zorgen over kinderen en jongeren tot 23 jaar kunnen registreren. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een verwijsindex landelijk verplicht.

Waarom een verwijsindex?  

Er zijn in onze gemeente veel instanties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten deze instanties niet van elkaar wat ze doen. Professionals moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind/jongere in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over het kind/jongere. De verwijsindex zorgt ervoor dat de professionals van elkaar weten wie er betrokken is bij het kind/jongere. De verwijsindex zorgt voor vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen/jongeren tot 23 jaar. Ook zorgt de verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende instanties. Samenwerking is heel belangrijk omdat dan de problemen van een kind/jongere goed kunnen worden begeleidt en uiteindelijk worden verholpen.

Wat zijn de voordelen? 

Met de verwijsindex gaan instanties beter samenwerken. Ouders hoeven niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar niet weten. En daardoor op verschillende manieren met het gezin aan het werk gaan.

Hoe werkt het?

Een leidster van de peuterspeelzaal, de leraar of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij/zij meldt -in overleg met de ouders- het kind/jongere aan bij de verwijsindex. Het systeem is alleen toegankelijk voor professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn, die zorg over hetzelfde kind/jongere hebben en dat al eerder hebben gemeld. Als dat het geval is, krijgen al die professionals een email, zodat ze weten dat er met dit kind/jongere meer aan de hand is. De school, de jeugd(gezondheids)zorg, de leerplichtambtenaar, de jongerenwerker of andere betrokkenen kunnen vervolgens samen één plan maken om het kind/jongere verder te helpen.

Is het systeem wel zorgvuldig?

De naam van het kind/jongere blijft niet voor altijd in de verwijsindex staan. De meldingen zijn maar beperkte tijd geldig. Als het allemaal weer goed gaat, verdwijnt de naam van het kind/jongere na twee jaar definitief uit het systeem. Buitenstaanders kunnen niet het systeem inzien. De melding is alleen beschikbaar voor professionals die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld en er wordt ook streng op gecontroleerd, want een kind/jongere heeft recht op privacy.

Meer weten?  

Om ouders uit te leggen wat de verwijsindex inhoudt, heeft de provincie Fryslân, in samenwerking met Friese organisaties en gemeenten, een animatiefilmpje laten maken. Met dit filmpje heeft Fryslân een ware primeur: het is het eerste filmpje in Nederland over de verwijsindex dat speciaal voor ouders is ontwikkeld. Een ander uniek gegeven is dat er niet alleen eenNederlandstalige, maar ook een Friestalige versie van het filmpje is. Het filmpje is niet alleen zeer bruikbaar voor ouders, maar ook voor professionals en andere geïnteresseerden. 

Verder zijn er folders beschikbaar over de verwijsindex

folder voor de ouders

folder voor jongere

 

Hulp nodig of vragen?