Vignet Gezonde school voor SO De Skelp

Vignet Gezonde School De Skelp

De komende drie jaar mag SO De Skelp in Drachten zich een Gezonde School noemen. Zij ontvingen vrijdag 20 april uit handen van wethouder Pieter van der Zwan het themacertificaat Bewegen en sport wat door hem op het schoolgebouw werd bevestigd. Daarna werd met een gezamenlijke openingsdans de start van de Koningsspelen gegeven. In Smallingerland zet de gemeente al jaren in op de Gezonde School-aanpak. Er zijn al zo'n 20 scholen bezig met de Gezonde Schoolaanpak, waarvan inmiddels 13 scholen een of meerdere themacertificaten hebben gehaald.

Leerlingen vinden bewegen leuk

De Skelp is een school voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak en/of taalontwikkelingsproblemen van 3 tot ongeveer 12 jaar. De school heeft het vignet Gezonde School behaald op het thema bewegen en sport. De Skelp heeft bewust gekozen voor het thema bewegen en sport omdat dit erg aansluit op de behoefte van de leerlingen. De leerlingen zijn erg enthousiast bezig met bewegen en sport. De school doet mee aan het programma ‘Special Heroes”. Dit is een sport stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich drie jaar een Gezonde School noemen. Gezonde School-thema’s zijn: Bewegen en sport, Voeding, Welbevinden, Roken en Alcohol, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Milieu en Natuur, Mediawijsheid en Hygiëne.

Met het vignet laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door externe deskundigen zoals het Voedingscentrum, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Onderwijs (KVLO) en het Trimbos-instituut. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt VSO Talryk voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Vignet Gezonde School De Skelp Pieter van der Zwan